Image
Programma


 • 12 december 2019
 • 09:00 – 16:30 uur
 • Zuiver, Utrecht
  09:00

Ontvangst 

  09:45

Benodigde leiderschapsstijl in netwerken

Leiderschap in netwerken is iets anders dan leiderschap in één organisatie. Het vraagt een nieuwe manier van aansturing die niet gericht is op het belang van iedere onafhankelijke partij in het netwerk, maar op het belang van het geheel, het totale ‘ecosysteem’ dat het netwerk vormt.

 • Welke is leiderschapsstijl benodigd in netwerken? En wat is de rol van leiderschap in netwerken?
 • Hoe kunt u als leider een bijdrage leveren aan deze gezamenlijke prestatie?
 • Hoe regisseert u als netwerkleider de creativiteit en de inzet van de verschillende partijen en laat u de spelers met ieder hun eigen specialisme tot hun recht komen?

Door: Guy Schulpen, medisch directeur zorggroep ZIO


  10:30

Netwerkpauze

  11:00

De dilemma’s en succesfactoren bij netwerken die diverse domeinen overstijgen

Erik Dannenberg is enthousiast verkondiger van het organiseren van ondersteuning en zorg via het integratie- en inclusiemodel. ‘Iedereen hoort erbij, iedereen doet er toe, iedereen kan meedoen’. Hoe zet je de mens centraal en breng je de werelden van gemeente, zorg en welzijn bij elkaar?

 • Wat zijn de dilemma’s en succesfactoren bij netwerken die diverse domeinen overstijgen (zorg, gemeente, welzijn)?
 • Hoe is de onderlinge rolverdeling in een netwerk? Waar houdt de verantwoordelijkheid van de ene organisatie op en waar begint die van de andere?
 • Hoe kan toezicht gehouden worden op leiderschap en governance in zorgnetwerken?

Door: Erik Dannenberg, voorzitter Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn


  11:30

De volgende stap in netwerkvorming

Als groot academisch ziekenhuis is het Erasmus MC betrokken bij 235 netwerken. Is een dergelijk aantal organisatorisch en bestuurlijk nog wel te behappen? Wie is nou uiteindelijk de eindverantwoordelijke behandelaar? En wie is als bestuurder verantwoordelijk? Ernst Kuipers neemt u mee in zijn ervaringen vanuit het Erasmus en geeft zijn visie op netwerkleiderschap. Ook neemt hij u mee in de randvoorwaarden die nodig zijn voor een geslaagd netwerk. Want om de volgende stap in netwerkvorming te maken is er volgens Kuipers meer sturing nodig.

Door: Ernst Kuipers, CEO Erasmus MC


  12:00

Netwerkpauze inclusief lunch

  13:00

Samenwerken in netwerken: werken aan vijf condities

Samenwerking is binnen netwerkzorg essentieel, maar ook complex. Wilfrid Opheij is op zoek gegaan naar de ingrediënten van duurzame en vitale zorgnetwerken. Op basis van zijn ervaringen in verschillende allianties en netwerken heeft hij vijf condities geïdentificeerd die onmisbaar zijn voor een goed functionerende alliantie of netwerk. Wilfrid Opheij deelt zijn visie op het creëren van netwerkwaarde en het samenwerken in netwerken. Netwerkleiderschap betekent condities creëren voor kansrijke samenwerking.

Door: Wilfrid Opheij, bestuursadviseur Common Eye


  14:00

Het identificeren en managen van risico’s van regionale samenwerking

Het is de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur om risico’s in de regionale samenwerking te identificeren en te managen. De juiste selectie en duiding van relevante kwaliteitsinformatie uit bestaande bronnen, helpt bestuurders hierbij.

 • Welke risico’s spelen er als ziekenhuizen samenwerken in netwerken?
 • Welke informatiebronnen en methoden zijn geschikt voor bestuurders voor het structureel en vroegtijdig inventariseren van risico’s?
 • Hoe kunnen bestuurders sturen op de kwaliteit van samenwerking in netwerken? En welke dilemma’s komen bestuurders hierbij tegen?

Door: Marieke Zegers, senior onderzoeker Radboudumc


  14:30

Korte break

  15:00

Cultuur in netwerken

Hoe zorg je dat het weer gaat over waar het moet gaan in de zorg? Aandacht. Aandacht is het nieuwe goud, betoogt dr. Danielle Braun, corporate antropoloog. Het is veel leuker om een tribe te bouwen dan een organisatie te managen. Danielle legt uit hoe u dat doet. Hoe u over muren heen kijkt en werkt in netwerken. Handig omgaan met verschillen. Kampvuren aansteken in plaats van vergaderen. Uw patiënten en collega’s weer écht zien.

Danielle Braun is corporate antropoloog en heeft veel ervaring in zorgorganisaties. Ze neemt u mee op een boeiende reis naar het wezen van de cultuur. Zij laat u de grammatica van organisatiecultuur begrijpen. Zij vertelt u hoe u een tribe bouwt van uw netwerk. Exotisch, doch gelardeerd met praktijkvoorbeelden en praktische tips voor de eigen zorgorganisatie. Een boeiend verhaal vol beelden, verhalen, praktische tips. Zonder vermoeiende theorieën toch een inkijk in de state of the art van de organisatie-antropologie.

Door: dr. Danielle Braun, corporate antropoloog


  16:00

Bekendmaking Skipr 99 en afsluitende borrel

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen