SPREKERS

Ontmoet de volgende experts op het Skipr Event Netwerkleiderschap

Erik Dannenberg

Voorzitter Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn


Erik Dannenberg (1964) is voorzitter Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn. Ook is hij voorzitter van Divosa, de vereniging voor gemeentelijke leidinggevenden in het sociaal domein. Dannenberg startte zijn carrière als hulpverlener voor dak- en thuislozen. Gedurende twintig jaar had hij diverse leidinggevende functies in de verslavingszorg, crisis/maatschappelijke opvang, maatschappelijke dienstverlening en jeugdgezondheidszorg. Van 2005 tot 2014 was hij wethouder in Zwolle en verantwoordelijk voor portefeuilles in het sociale en fysieke domein. Daarnaast was hij voorzitter van GGD IJsselland, lid van het VNG-bestuur en voorzitter van diverse VNG-adviescommissies voor gezondheid & welzijn en transitie jeugdzorg. Als voorzitter van de VNG-delegatie onderhandelde hij met het Rijk over de nieuwe Wmo en Jeugdwet.

Wilfrid Opheij

Bestuursadviseur Common Eye


Wilfrid Opheij is bestuursadviseur, mede oprichter en partner van Common Eye, Samenwerken in allianties, ketens en netwerken. Hij schreef samen met Edwin Kaats het boek ‘Leren samenwerken tussen organisaties’, dat in 2013 werd verkozen tot Managementboek van het jaar. Hij wordt vaak gevraagd om een bijdrage te leveren aan samenwerkingsverbanden in de zorg en welzijn. Van regionale samenwerkingsinitiatieven tot samenwerking rond hoog complexe oncologie. Van landelijke koepels tot lokale initiatieven.  Hij promoveerde in 2008 in Tilburg op een proefschrift getiteld ‘Bestuurders zijn van betekenis, allianties en netwerken in bestuurlijk perspectief’. Hij is sinds 1987 organisatieadviseur. Samenwerken is nodig maar niet vanzelfsprekend. Wilfrid helpt bestuurders, managers en professionals die samenwerking betekenis, vorm en inhoud te geven. Daarbij gaat het niet alleen om de rationele en inhoudelijke overwegingen. Het gaat ook om de persoonlijke relaties en het recht doen aan de maatschappelijke, organisatie- en persoonlijke belangen. Wilfrid Opheij heeft goed zicht op wat netwerken kunnen betekenen in de zorg, nu en in de toekomst.

Marieke Zegers

Senior onderzoeker Radboudumc


Marieke Zegers (gezondheidswetenschapper en epidemioloog) is senior onderzoeker bij IQ healthcare en de Intensive Care afdeling van het Radboudumc. Zij is gepromoveerd op het thema ‘Zorggerelateerde onbedoelde schade in Nederlandse ziekenhuizen’ en heeft een ZonMw Implementatiefellowship (2010 – 2014) en de Reizenstein award (2012) ontvangen voor het beste wetenschappelijk artikel in the International Journal for Quality in Health Care. Zij is projectleider van verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van sturen op kwaliteit en veiligheid van zorg.


Danielle Braun

Corporate antropoloog en auteur


Dr. Danielle Braun is corporate antropoloog. Directeur van de Academie voor Organisatiecultuur. Auteur van de Corporate Tribe, Building Tribes en Da’s gek. Stond 25 jaar met haar voeten in de corporate klei als manager / bestuurder. Promoveerde op een onderzoek naar organisatiecultuur. Heeft een hart groot voor de zorg. Danielle reist de wereld rond op zoek naar manieren om tribes te bouwen en leiders sterk te maken. Maakt organisaties graag klaar voor verandering. Expert op het gebied van organisatiecultuur en leiderschap. Sparringpartner voor boards. Haar motto: “een mens is niet los verkrijgbaar”. We functioneren binnen de cultuur en dynamiek van de groep of organisatie. Wil je beter leiden, veranderen, functioneren, dan helpt het om de grammatica van de organisatiecultuur tot in haar genen te doorgronden.

Ernst Kuipers

CEO Erasmus MC


Ernst Kuipers (1959) heeft geneeskunde gestudeerd in Groningen, en is daarna opgeleid in Enschede, Deventer, Groningen en Amsterdam tot internist en maag-darm-leverarts. Hij is gepromoveerd (cum laude) op de ontstaanswijze en preventie van maagkanker. Hij heeft na zijn promotie enkele jaren in de Verenigde Staten gewerkt. In 2000 werd hij benoemd tot hoogleraar en afdelingshoofd MDL in het Erasmus MC en in 2006 eveneens tot afdelingshoofd Inwendige Geneeskunde. Zijn klinische en onderzoeksinteresse betrof vroeg-detectie van kwaadaardige aandoeningen van het maag-darmkanaal, hij heeft zich daarbij ingezet voor invoering van het landelijke bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Hij was voorzitter van de Nederlandse Vereniging van MDL-artsen en is fellow en lid van de Clinical Practice Committee van de American Gastroenterology Association. Hij organiseerde en participeerde in een reeks van internationale richtlijncommissies op het gebied van kankerscreening, o.a. voor de WHO, in Noord-Amerika, de Asia-Pacific regio en Europa. Op 1 december 2012 is hij benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC en sinds 15 maart 2013 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur. Ernst Kuipers is lid van de Gezondheidsraad, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en de Taskforce Oncologie, en vice-voorzitter van de NFU. In 2017 werd hij verkozen tot Zorgmanager van het jaar.

Guy Schulpen

medisch directeur zorggroep ZIO


Guy Schulpen (1972) studeerde geneeskunde in Maastricht en is gepromoveerd op het gezamenlijk consult huisarts en specialist. Tot 2006 werkte hij in het MUMC op de afdeling Transmurale Zorg aan verschillende samenwerkingsprojecten tussen ziekenhuis en diverse zorgpartners.

Hierna werd Guy medisch directeur van zorggroep ZIO. Een innovatieve eerstelijnsorganisatie in Maastricht en Heuvelland waar 90 huisartsen, 150 fysiotherapeuten en 25 diëtisten aan zijn verbonden. ZIO heeft als doel de zorg voor de aangesloten zorgverleners te ondersteunen en kenmerkt zich door vooruitstrevende, innovatieve samenwerking met zorgpartners in de regio.

Onder de noemer Blauwe Zorg werd de regio proeftuin voor VWS in het thema populatiegerichte zorg. In 2014 werd hij verkozen tot meest invloedrijke eerstelijns bestuurder in Nederland.

Hij is lid en medeauteur van het rapport “De juiste zorg op de juiste plek”. In  de regio Maastricht-Heuvelland is hij voorzitter van de Alliantie Santé. Dit is een bestuurlijk gremium om de juiste zorg op de juiste plek regionaal vorm en invulling te geven. Vernieuwende concepten als de Stadspoli, een regionaal verwijsportaal, wijkexperimenten tussen zorg en gemeentelijk domein zijn voorbeelden die uit de samenwerking binnen de Alliantie Santé zijn voortgekomen.


Philip van de Poel

Senior redacteur Skipr

Simon Broersma

Hoofdredacteur Skipr